Pomniki publiczne

 

\r\n

Pomnik. Jest pamiątką po ludziach i zdarzeniach, mówi również o człowieku jako jednostce, ludziach jako społeczności, o ich czynach i zasługach. Pośrednio, świadczy też o społeczności, która go wystawia. Jest elementem narodowego dziedzictwa kulturowego, ucieleśniając idee honoru i patriotyzmu. Przypomina współczesnym o zdarzeniach przeszłych i ważnych postaciach, które miały (bądź wciąż mają) wpływ na nas wszystkich. Spełnia ważną rolę w wychowaniu do patriotyzmu i wychowaniu w ogóle, kształtując system wartości człowieka. Integruje też społeczeństwo wokół ważnych treści, ma wpływ na jego tożsamość. Pomnik może stać się dla danej społeczności obiektem świętym, nietykalnym, podlegającym ochronie.

\r\n

Pomniki są składnikiem pamięci narodu. Stają się wizualnym znakiem i symbolem. Bywają ważnym miejscem w lokalnej panoramie, punktem wokół którego żyjemy, przechodzimy, jesteśmy aktywni. Są wygodnym punktem spotkań, atrakcją turystyczną, miejscem pamiątkowych fotografii. Choć nieme, wiele mówią o miastach i ich mieszkańcach.

\r\n

 

\r\n

View the embedded image gallery online at:
http://www.pomniki.trykacz.pl/pomnikii#sigProGalleriaf3f90826e0